Lindås Bygdelag

Lindåsbygda

Leto-Elin

Lindås Bygdelag

 

- er eit frivillig lag som jobbar med saker som gjer Lindåsbygda endå betre å bu i! Har du noko på hjartet, er det berre å ta kontakt!

Statue av kunstnaren Katharina Saltnes i Lindåsparken. Lindås Bygdelag var pådrivar.

Kulturløypa vart opna 29.mai!

Kulturløypa under planlegging

Pågåande arbeid

 

 

  • Permanent kuturløype i det tidlegare "sentrum" av Lindås. Opning av løypa 29.mai 2016

 

  • Opprusting og skilting av naturstiar i nærområdet

 

  • Lindås Sjøsluser. Infoplansje

Styret 2017

 

Leiar Christian Brandvik

Nestleiar Rita Tyborgnes

Kasserar Jani Vatle

Skrivar Nina Iren Myster

Bli medlem!

 

Ver med å utvikle eit betre lokalsamfunn!

Årskontingent kr 150,-

 

KONTAKT for medlemskap

Innspel?

 

Har du innspel til saker vi bør jobbe med?

 

Ta KONTAKT

 

Christian Brandvik

Mob: 9041 4779

chr982@hotmail.com